GENESIS EXODUS LEVITICUS NUMBERS
DEUTERONOMY JOSHUA JUDGES RUTH
1 SAMUEL 2 SAMUEL 1 KINGS 2 KINGS
1 CHRONICLES 2 CHRONICLES EZRA NEHEMIAH
ESTHER JOB PSALMS PROVERBS
ECCLESIASTES SONG OF SONGS ISAIAH JEREMIAH
LAMENTATIONS EZEKIEL DANIEL HOSEA
JOEL AMOS OBADIAH JONAH
MICAH NAHUM HABAKKUK ZEPHANIAH
HAGGAI ZECHARIAH MALACHI